Jan Løve Østerbye

Matrikel 1662 og 1688


Matriklen 1662 og 1688

Opgørelser af landejendommenes arealer etc. til fastsættelse af skatter og fæsteafgifter kendes helt tilbage fra middelalderen. Til afløsning af ældre værdifastsættelser, blev der i 1662 og 1688 lavet nye matrikler. Grundlaget for matriklerne var grundige opmålinger af alle landejendommene, og for 1688 matriklen er forarbejderne, de såkaldte jordebøger, stort set bevarede. Efter 1688 betegnes 1662-matriklens hartkorn som gl. hartkorn og 1688-matriklen som nyt hartkorn.

 

Fra 1662 blev ejendomsværdien fastsat i tønder hartkorn. 1 tønde var lig 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 3 album, d.v.s. 1 tønde hartkorn var lig 8 skæpper lig 32 fjerdingkar lig 96 album.

 

Det bemærkes, at ejernavnene ind imellem er vanskelige at tyde, ligesom der ikke er læst korrektur på materialet.

 

For nogle af de sogne, hvor familien boede, har jeg nedenfor angivet gårdenes størrelser. 

Materialet omfatter følgende sogne:

 

                                                               1662-matriklen        1688-matriklen

Assens amt:

Gamtofte

Riberhus amt:

Farup                                                                                                (x)

Føvling                                                                                               x

Aare                                                                                                   x

Jerne                                                                                                  x

Havreballe amt:

Elsted sogn                                                       x                               x

Trige sogn                                                         x                               x

Kalø amt

Skødstrup sogn                                                x                               x

Hjortshøj sogn                                                  x                               x

Egå sogn (delvist)                                            x                               x

Skanderborg amt:

Venge sogn                                                       x                               x

Dover sogn                                                       x                               x

Storring sogn                                                                                     x

Dueholm, Ørum og Vestervig amter:

Skjoldborg                                                                                         x

Hundborg                                                                                           x

Nørhaa                                                                                               x

Hjardemaal                                                                                      (x)

Sønderhaa                                                                                         x

Grurup                                                                                               x

Stagstrup                                                                                           x

Boddum                                                                                             x

Heltborg                                                                                            x

Lødderup                                                                                          (x)

Solbjerg                                                                                            (x)

Senest opdateret: 02. februar 2007