Jan Løve Østerbye

Valborg Bathums aner  (210KB)

Slægten i Thy 

(1,9 MB)

 

Slægten Rosenstand

(1,6 MB)

 

Hvor stammer Bathum fra

Stallerne i Eidersted

Christen Christensen Bathums livserindringer


Min svigermor:

Valborg Bathum (1905-99)

Valborg Bathum blev født i Køge den 2. april 1905. Hun var datter af driftsbestyrer Jens Chr. Bathum og Gerda f. Rosenstand.

I 1907 blev faderen direktør for bryggeriet Thor i Randers, og her voksede Valborg op sammen med sine 3 søstre. Hun kom i la Cours Skole og fik realeksamen i 1922. Hun blev sygeplejerske i 1929 og arbejdede som sådan, indtil hun blev gift.

Hun havde mødt Frederik som ganske ung, og de giftede sig i 1931. I de følgende år fik de børnene Hanne (1932), Ole (1934), Inge (1937) og Ellen (1946).

Valborg engagerede sig tidligt i Røde Kors arbejde. Under Finlandskrigen organiserede hun strikning og indsamling af tøj til finske "Lottar og Soldater". I en årrække var hun formand for Røde Kors i Randers og senere næstformand og formand for en nystartet Røde Kors børnehave.

For dette arbejde blev hun hædret med Mannerheims mindemedalje (1942) og Røde Kors' hæderstegn (1951).

Valborg døde i Randers Kloster den 21. marts 1999.