Jan Løve Østerbye

Wagns aner  (258KB)

Slægten Østerbye fra Assens

(pdf 6,2 MB)

Forfædrene i Assens 
(pdf 2,4 MB)

De svenske postmestre i Assens

Johan Jacob Østerbyes
erindringsbog
  

Slægten Løve 

Sophie Hansdatter Aalborgs aner

Binderup i Sdr. Bjert sogn

Familien Tryk

Skodborg sogn

Slægten i Hvetbo herred

Stårupgård i S. Gørding sogn

Slægten v. Kongeåen

(pdf 4,8 MB)

 

Min far:

Wagn Løve Østerbye (1914-97)

Wagn Løve Østerbye blev født i Randers den 28. september 1914. Han var enebarn og søn af bankassistent, senere bankfuldmægtig Poul Løve Østerbye og hustru Mary f. Mikkelsen. Wagn blev student fra Randers Statsskole i 1933, i øvrigt sammen med senere statsminister Jens Otto Krag. Han læste videre på Polyteknisk Læreanstalt i København og blev civilingeniør i 1939. Han aftjente sin værnepligt ved 7. artilleriafdeling i Århus og havde 9. april 1940 kvarter på Artillerivejens kaserne i København.

Efter sin hjemsendelse fik Wagn arbejde hos Københavns Amt, hvor han under krigen var tilsynsførende ingeniør ved anlæggelsen af Ydre Ringvej fra Glostrup til Herlev.

I 1947 fik han stilling som ingeniør ved Silkeborg Kommune, og her arbejdede han som afdelingsingeniør og souschef frem til 1981. I denne periode havde han ansvaret for en lang række anlægsarbejder i kommunen, bl.a. store kloakeringsarbejder, som medførte, at der ikke blev udledt urenset spildevand i søerne. Over en årrække stod han for anlæget af Ringvejen nord om byen. Blandt de projekter, som aldrig blev udført, er anlæggelsen af en flyveplads ved Nørrevang i 1950'erne.

Wagn var fra sin barndom meget flyveinteresseret og han benyttede enhver anledning til at komme ud at flyve. Sammen med en kammerat havde han før krigen en lille motorcykel, og i 1954 fik han sin første bil. Livet igennem var han en rutineret bilist.

Han lærte Ragnhild at kende under et ophold i Drammen i 1937. De blev gift i 1941 i København og fik børnene Jan (1942), Anders (1943) og Brita (1952).

I Silkeborg boede de til leje i to forskellige huse, og i 1968 erhvervede de Ragnhilds fødegård i Norge, hvor de boede meget efter Wagns pensionering i 1981.

Wagn døde i Silkeborg den 1. oktober 1997.